Du Học

Hàng năm, học sinh ReadingStar sẽ tham giá các chương trình học hè dành cho học sinh năng khiếu được tổ chức tại các trường đại học dành tiếng của Mỹ. Các chương trình này bao gồm Center for Talent Youth (CTY) tại trường đại học Johns Hopkins và Center for Talent Development (CTD) tại trường đại học Northwestern.

Những học sinh của ReadingStar khi tham dự các chương trình này không chỉ có được cơ hội khám phá nhiều nền văn hoá khác nhau mà còn được mở rộng kiến thức trong nhiều lĩnh vực.