Thư Viện Điện Tử

Tại Trung tâm Anh Ngữ ReadingStar, chúng tôi tự hào với chương trình đọc mở rộng trực tuyến. Mỗi cuốn sách trong thư viện ReadingStar đều được thiết kế một chương trình đọc mở rộng trực tuyến riêng biệt. Chương trình đọc mở rộng trực tuyến – E-Library bổ trợ cho chương trình học trên lớp cùng giáo viên cho học sinh. Với mỗi cuốn sách đã đọc, học sinh hoàn thành bài tập E-Library để ôn tập và hiểu sâu hơn về nội dung cuốn sách với những bài tập, hoạt động tương tác thú vị.

Dưới đây là trích dẫn câu nói của ngài Stephen Krashen, nhà Khoa học về nhà nghiên cứu về chương trình Đọc mở rộng rất nổi tiếng: “Chương trình đọc mở rộng không phải là cách tốt nhất. Đó là cách DUY NHẤT.” Stephen Krashen.