Đối Tác

Với một niềm tin vững chắc vào việc Giáo Dục thế hệ tương lai, ReadingStar luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện chương trình của mình. Bản thân ReadingStar luôn muốn mở rộng kiến thức, sẵn sàng hợp tác với các công ty hoặc tổ chức có niềm tin vào Giáo Dục thế hệ tương lai. Nếu quý công ty/tổ chức cùng chia sẻ ước mơ với ReadingStar, chúng tôi mong muốn được cùng làm việc với các bạn trong tương lai gần nhất.

Liên hệ: Công ty TNHH Nghiên Cứu và Đào Tạo KVStar
Email: info@readingstar.vn

Trung Tam Anh Ngu ReadingStar English Center